به اطلاع می رساند کلیه فعالیت های این مجموعه تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری و فریلنسری می باشد

لازم به ذکر است کلیه هزینه مربوط به طراحی و برنامه نویسی وب سایت پس از اتمام کار دریافت می گردد

شماره همراه : 09357821358

کد پستی: 7194757211

پست الکترونیک : balsaweb@yahoo.com

ارتبــاط بـا ما

چگونـه می توانیــم کمکتــان کنیــم؟