اصطلاح بازاریابی درونگرا یا بازاریابی جاذبه‌ای یا Inbound Marketing یکی از اصطلاحات رایج سال‌های اخیر در بازاریابی و به طور خاص در بازاریابی دیجیتال است.

کسانی که این سبک بازاریابی را مطرح می‌کنند آن را در مقابل سبک سنتی‌تر ارتباطِ بازاریابی، یعنی بازاریابی برونگرا قرار می‌دهند.

بد نیست در همین آغاز بحث، بر این نکته هم تأکید کنیم:

ما در متمم ترجیح می‌دهیم از اصطلاح بازاریابی درونگرا به عنوان معادل Inbound Marketing استفاده کنیم و ترجیحاً از بازاریابی جاذبه‌ای (یا بازاریابی ربایشی) استفاده نمی‌کنیم.

چون وقتی از بازاریابی جاذبه‌ای حرف می‌زنیم، تلویحاً پذیرفته‌ایم که شکل دیگری از بازاریابی هم تحت عنوان بازاریابی دافعه‌ای وجود دارد. در حالی که چنین نیست و اینکه بازاریابی برونگرا را دافعه‌ای بدانیم، چندان دقیق و قابل دفاع نخواهد بود.

تعریف بازاریابی درونگرا یا Inbound Marketing چیست؟

بازاریابی درونگرا شکلی از بازاریابی است که در آن گفتگوی مخاطب با کسب و کار یا برند، از طرف مخاطب آغاز می‌شود.

اگر مجموعه‌ی فعالیت‌های شما به شکلی باشد که نخستین بار مشتری احساس کند که به سراغ شما آمده و شما به سمت او نرفته باشید، بازاریابی شما از جنس درونگرا [یا جاذبه‌ای] است.

نخستین بار چه کسی عبارت بازاریابی درونگرا را به کار برد؟

بسیاری از ما مفهوم بازاریابی درون‌گرا را نخستین بار از ست گادین شنیده‌ایم.

البته او از اصطلاح Permission Marketing یا بازاریابی با مجوز مشتری صحبت می‌کرد؛ اما به هر حال مفهومی که مطرح می‌کرد همان چیزی بود که قبل از او با اصطلاح بازاریابی درون گرا مطرح شده بود و هنوز هم با همین تعبیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

ست گادین از بازاریابی برونگرا با عنوان بازاریابی مبتنی بر وقفه (Interruption Marketing) نام می‌برد و تأکید داشت که کسب و کار نباید پیام خود را با متوقف کردن ناخواسته‌ی مخاطب، هنگامی که مشغول پیگیری کار دیگری است به او برساند.

اما مهم است بدانیم که اصطلاح بازاریابی درونگرا یا Inbound Marketing نخستین بار در سال ۲۰۰۵ توسط برایان هالیگان (بنیان‌گذار و مدیرعامل سایت HubSpot) به کار برده شد.

او معتقد بود که بازاریابی درونگرا می‌تواند برای دو گروه از کسب و کارها مناسب باشد:

  • کسب و کارهای کوچک با درآمدهای بزرگ
  • شرکتهای دانش بنیان

البته او در نوشته‌ها و مصاحبه‌های جدیدش تأکید دارد که در فضای امروز، بازاریابی درونگرا حتی می‌تواند برای شرکتی که در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر فورچون است (یا می‌خواهد باشد) نیز مفید است و با امکاناتی که امروز وجود دارد، دیگر نباید به دو نوع کسب و کاری که او بیش از یک دهه قبل مطرح کرد، محدود شویم.